مقالات برتر پس از انجام اصلاحات لازم در دو نشریه ذیل منتشر می شود.

 
اعلام فراخوان همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»                با تأکید بر سیاست داخلی و خارجی؛ همایش انقلاب اسلامی در سنت فکری امام خمینی(ره) برگزار می شود
  اخبار همایش
اعلام فراخوان همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همایش ملی«انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل»، خرداد ماه 1397 برگزار می‌شود.
1396/08/29 ادامه مطلب


با تأکید بر سیاست داخلی و خارجی؛ همایش انقلاب اسلامی در سنت فکری امام خمینی(ره) برگزار می شود
در جلسه شورای علمی همایش ملی انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل، که به منظور بررسی این همایش در دو بعد سیاست داخلی و سیاست خارجی و با نگاهی مسئله‌محور، برگزار گردید، از پوستر و سایت این همایش نیز رونمایی شد.
1396/08/23 ادامه مطلب


جلسه شورای علمی همایش انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره) برگزار می‌شود
جلسه شورای علمی همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی؛ از نظریه تا عمل»، در دو بعد سیاست داخلی و سیاست خارجی و با نگاهی مسئله‌محور، آسیب‌شناسانه و تجویزگرایانه فردا برگزار می‌شود.
1396/08/22 ادامه مطلب


  محورهای همایش
الف) سیاست داخلی
- انقلاب اسلامی و عدالت (عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی و ...)؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و آزادی (آزادی اجتماعی، آزادی فردی، آزادی سیاسی و ...)؛از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و حقوق ملت (حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و ...)؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و سه گانه استقلال، جمهوریت و آزادی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و سیاست اخلاقی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و تقویت معنویت و باورهای دینی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و آموزش و فرهنگ؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و امنیت؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و مشارکت؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و وحدت ملی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و خودکفایی (خود اتکایی)؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و پیشرفت و توسعه؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و تمدن سازی؛از نظریه تا عمل

ب) سیاست خارجی
- انقلاب اسلامی و راهبرد منطقه‌گرایی اسلامی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و راهبرد عدم تعهدگرایی جهانی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و استکبارستیزی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و راهبرد حمایت از مستضعفان؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و راهبرد صدور انقلاب؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و تحولات نظام بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و جهانی‌شدن یا جهانی سازی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و هویت بخشی و خودباوری مسلمانان؛ از نظریه تا عمل
- سرچشمه های انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف؛ از نظریه تا عمل
  تاریخ های مهم
مهلت ارسال مقالات :  30 بهمن ماه

تاریخ برگزاری همایش :  نیمه اول خرداد ماه 1397

  پوستر همایش

 
  برگزار کنندگان
  حامیان